Picea abies

Picea abies, gran/rödgran är ett inhemskt och välkänt träd. Små ståndortskrav men trivs bäst på lättare jordar med god dränering, inga särskilda näringskrav. Slutträd i successionen och klarar sig i halvskugga i ung ålder men vill som adult ha mer sol. Magnifik solitär eller tillsammans med andra träd i gröna ridåer. Som solitär behåller den gröna grenar från marken. Granhäckar är ett traditionellt inslag uppåt landet och granen ger täta och ofta mycket fina häckar. Dessa kräver dock regelbunden beskärning då de ej bryter på gammal ved.

Vetenskapligt namn

Picea abies

Svenskt namn

Gran/rödgran

Höjd

25-30 m

Bredd

6-8 (-10) m

Zon

I-VIII

Stångby Plantskola är en partiplantskola som enbart säljer och leverar växter till yrkesanvändare.

PICEA

Ett stort släkte med arter och sorter som lämpar sig för en rad olika ståndorter. De flesta har låga ståndortskrav, men föredrar dock något sura, mullrika och lätta jordar, alternativt torra till lätt blöta jordar.

De har ett grunt rotsystem och det är oftast hopplöst att plantera något direkt under i de fall att de blir kala nertill.

I ungdomen kan de klara av lättare skugga men som fullvuxna vill de gärna stå i full sol. Vackra både som solitärer eller i grupper. Många är även lämpliga i trädrader eller som fond för buskage och liknande.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.