Larix sibirica

Larix sibirica, sibirisk lärk har ett oregelbundet växtsätt med kortare, mer bågböjda grenar än hos de andra lärkarna. Smala, gröna barr, upp till 5 cm långa med gul höstfärg. Kottarna är långa som hos L. decidua, men något bredare och grova till texturen. En mycket härdig lärk som slår ut hela två veckor tidigare än de andra nämnda och drabbas därför ofta av frostskador i södra Sverige varför vi rekommenderar den för användning från zon-4. Värdefull sort för Norrland, där den passar som häck eller solitär i parksammanhang. Näringsrika fuktiga jordar i sol med en ståndort liknande den europeiska lärken

Vetenskapligt namn

Larix sibirica

Svenskt namn

Sibirisk lärk

Höjd

15-20 m

Bredd

6-8 m

Zon

IV-VIII

Stångby Plantskola är en partiplantskola som enbart säljer och leverar växter till yrkesanvändare.

LARIX

Lärk är ett ganska vanligt virkesträd och används ofta som amträd då de är snabbväxande. I båda fall används snabbväxande hybrider.

De rena arterna, särskilt den japanska lärken, är användbara både som solitärer i parker och som klippt häck.

Lärkarna är barrfällande, med skirt gröna barr på våren, mörkt grön sommarskrud och en fantastisk gul höstfärg innan barren släpps för vintern.

Årsskotten har ofta en iögonfallande färg, vilket gör klippta häckar vackra även vintertid.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.