Larix decidua

Larix decidua, europeisk lärk är ett snabbväxande träd med en ganska smalt konisk krona men som kan bli riktigt bred som solitär. Först något uppåtriktade grenar som sedan blir alltmer hängande hos äldre träd. Gröna barr i skålformade knippen. Barren saknar den japanska lärkens blå anstrykning. Vinröda honblommor och gula hanblommor i april-maj. Senare avlånga kottar med kottefjällen tryckta in mot mitten. Växer bäst i näringsrika, fuktiga jordar i sol på öppna platser. Klarar såväl högt som lågt pH och tål vind. Mer anspråkslös än L. kaempferi. Maffig som solitär eller i grupper. Är till skillnad från L. kaempferi och L. x marschlinsii mottaglig för lärkkräfta och bör därför undvikas på platser där sjukdomen förekommer.

Vetenskapligt namn

Larix decidua

Svenskt namn

Europeisk lärk

Höjd

20-25 m

Bredd

10-12 (-15) m

Zon

I-V

Stångby Plantskola är en partiplantskola som enbart säljer och leverar växter till yrkesanvändare.

LARIX

Lärk är ett ganska vanligt virkesträd och används ofta som amträd då de är snabbväxande. I båda fall används snabbväxande hybrider.

De rena arterna, särskilt den japanska lärken, är användbara både som solitärer i parker och som klippt häck.

Lärkarna är barrfällande, med skirt gröna barr på våren, mörkt grön sommarskrud och en fantastisk gul höstfärg innan barren släpps för vintern.

Årsskotten har ofta en iögonfallande färg, vilket gör klippta häckar vackra även vintertid.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.