Vad händer om den artikel jag beställt inte finns tillgänglig för leverans?

2023-02-28T13:15:29+01:00

Vi försöker oftast ge en tillgångsprognos redan i offertskedet, men om en offert görs i kalkylskede som kan vara flera år innan eventuell leverans är det extra svårt för oss att veta hur tillgången kommer se ut vid planerat utförande. Vi gör prognos så långt det är möjligt, för att ni som kund ska vara förberedd på när justeringar kan bli nödvändiga.

Finns sedan inte artikeln ni beställt tillgänglig presenterar vi ersättare som vi bedömer som likvärdiga, och hittar i samråd med er en lösning. Det kan handla om att justera storleken eller att gå över till en annan kvalitet, och finns inget likvärdigt av arten så för vi en dialog med er om andra arter/sorter som skulle kunna passa för ändamålet.

Vad det gäller perenner så fluktuerar tillgången mycket under säsongerna, och som ett hjälpmedel för att ge en överblick över vilka arter/sorter som finns för stunden har vi tagit fram “Veckans perennlista”. Den är ett särskilt bra hjälpmedel när det kommer till att hitta ersättare till artiklar som inte finns tillgängliga när ordern förbereds, den säger dock inte så mycket om hur tillgången kommer se ut några veckor framåt.

Vad händer om den artikel jag beställt inte finns tillgänglig för leverans?2023-02-28T13:15:29+01:00

Säljer ni till privatpersoner?

2022-03-22T08:12:27+01:00

Stångby Plantskola är en partiplantskola där kundkretsen i första hand är trädgårdsanläggare, kommuner, kyrkogårdsförvaltningar och yrkesanvändare.

Är du privatperson eller har ett företag utanför dessa branscher ber vi dig kontakta din lokala trädgårdsanläggare eller trädgårdshandel.

Säljer ni till privatpersoner?2022-03-22T08:12:27+01:00

Vilka perenner går att få tag på just nu?

2023-02-28T13:13:43+01:00

Perenner har korta odlingscykler, vilket medför att tillgången på perenner fluktuerar mycket under säsongerna. För att få översikt över vilka arter som finns på marknaden för tillfället, besök “Veckans perennlista”. Denna representerar tillgången under innevarande vecka och uppdateras en gång i veckan, så artiklar i listan kan ha sålt slut och fler kan ha tillkommit. Den ger en ögonblicksbild över tillgången, men ger ingen säker prognos över vad som kommer vara tillgängligt framåt i tiden. Vissa arter är mer säsongsbetonade än andra. Exempelvis så finns vårblommande växter så som Paeonia och Dicentra främst på våren. Detsamma gäller höstblommande plantor så som Rudbeckia, Echinacea och Hylotelephium som då finns i större sortiment under hösten.

Vilka perenner går att få tag på just nu?2023-02-28T13:13:43+01:00

Vad innebär det att en växt är certifierad med Grönt kulturarv®?

2022-03-20T14:49:28+01:00

Varumärket Grönt kulturarv® har skapats för att göra det möjligt att lansera och saluföra odlingsvärt växtmaterial som samlats in genom Programmet för odlad mångfald (Pom). Pom är ett nationellt program för att bevara den genetiska mångfalden bland de odlade växterna och samordnas från Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, men är ett nätverk där flera olika organisationer och myndigheter ingår. Dessa är till exempel friluftsmuseer, botaniska trädgårdar, Fritidsodlingen Riksorganisation, Jordbruksverket och Riksantikvarieämbetet.

Varumärket och certifieringen har tagits fram tillsammans med Elitplantstationen, E-planta ekonomisk förening och LRF Trädgård. Pom’s kriterier för att certifiera växter som Grönt kulturarv® är att det ska vara arter och sorter som odlats i Sverige 1940, 1950 eller 1960 – beroende på växtslag som har en väl dokumenterad historia. Även i Sverige framtagna sorter, eller spontant uppkommet material, som bedöms vara bevarandevärt oavsett ålder, kan certifieras.

För att en växtsort ska kunna saluföras under Grönt kulturarv® krävs att den ska finnas med i den Nationella genbanken. Läs mer på genbankens webbplats. För fröförökade sorter och potatis gäller att sorten ska finnas bevarad på NordGen.

Vad innebär det att en växt är certifierad med Grönt kulturarv®?2022-03-20T14:49:28+01:00

Vad är en E-planta?

2022-03-20T14:44:33+01:00

E-planta är en kvalitetsbeteckning på träd och buskar som är särskilt utvalda för att klara vårt många gånger tuffa svenska klimat. E-beteckningen garanterar ett växtmaterial som är friskt och motståndskraftigt mot sjukdomar/skadegörare men också att du alltid får samma växt vid kompletteringsplanering. E-plantor märks med ett stort E efter det latinska namnet, ex Prunus avium E. Även virusfria, certifierade fruktträd och bärväxter märks med beteckningen.

Vad är en E-planta?2022-03-20T14:44:33+01:00

Vilka fruktträd pollinerar vilka?

2022-03-22T07:57:23+01:00

För att en frukt ska bildas måste blommorna på trädet pollineras och befruktas, så när det kommer till att välja fruktträd i syfte att producera mycket frukt gäller det att ha koll på vilka fruktträd som pollinerar varandra. Dålig fruktsättning kan bero på att de andra fruktträden i närheten inte kan befrukta det önskade fruktträdet, men också på brist på pollinatörer.

Alla surkörsbär är självfertila vilket innebär att de kan befruktas av sitt eget pollen dvs. pollinering kan ske inom en enskild individ. Detta gäller även andra bär så som smultron, jordgubbar, vinbär, björnbär och hallon.

Flertalet fruktträd är däremot självsterila vilket innebär att de behöver korspollinering för att fruktsättningen ska bli riklig. Korspollinering innebär att pollen behöver komma in från en annan individ av samma art. Självsterila fruktträd bör därför planteras i antal om minst två, men gärna fler. Tänk på att välja sorter som blommar ungefär samtidigt så att de har möjlighet att dela pollen med varandra.

OBS! Vissa sorter är intersterila, vilket innebär att hela grupper av sorter inte kan pollinera varandra. Detta gäller framför allt äpplen och päron, men även en del sötkörsbär och plommon. Se våra pollineringsscheman för att få reda på vilka sorter som befruktar vilka. Samtliga pollineringsschema läses så att sorterna i ovankant lämnar pollen till sorterna i kolumnen till vänster som befruktas.

Vilka fruktträd pollinerar vilka?2022-03-22T07:57:23+01:00

Går alla växter få tag på?

2023-02-28T13:11:47+01:00

Nej, alla växter går inte att få tag på. Det finns tusentals olika sorters växter och många av dem förekommer inte i odling av olika anledningar, tex härdighet, friskhet, prydnadsvärde, odlingsbarhet och även efterfrågan. Vi utgår alltid från att kunna erbjuda det som kunderna efterfrågar. Sällsynta eller ovanliga arter kan vara svåra att få tag på, dels för att efterfrågan är låg och inte produceras i stora volymer, dels för att växten kan vara svårodlad och plantskolan väljer hellre att satsa på växter som har god tillväxt och är sjukdomsfria. Alla arter och sorter är heller inte möjliga att odla eller plantera i Sverige och finns därför inte på den svenska marknaden.

Flertalet arter är invasiva i svensk natur vilket gör att dessa inte får planteras eller odlas. Även sjukdomsdrabbade arter anses ibland inte längre som odlingsvärda och tas då ur produktion. Ett klassiskt exempel på en sjukdomsdrabbad art är almen som drabbades av almsjukan redan på 1950-talet. Almsjukan drabbade Sveriges almar hårt, särskilt söderut där alm endast kan ses på ett fåtal platser. Almsjukans spridning i Sverige gör att sjukdomsdrabbad alm inte längre odlas och därför inte går att få tag i.

Efterfrågan på E-certifierat växtmaterial är hög, vilket gör att det i perioder råder brist på flera sorter.

Att vara ute i god tid är alltid att föredra när det gäller att få tag på växter, då det ökar chanserna att få fram även mer ovanligt material. Det kan ta ett par tillväxtsäsonger att få fram det som önskas om det gäller vedartat material som inte är särskilt vanligt i odling.

När det kommer till lök är det bra att beställa under tidig vår för leverans under hösten, då det ökar chanserna att få just det ni efterfrågat. Det går såklart även bra att beställa under hösten, men tillgången är då begränsad. För att få reda på om just de växter du har tänkt plantera finns att få tag på, vänligen kontakta någon av våra kundansvariga.

Går alla växter få tag på?2023-02-28T13:11:47+01:00

Kan vi göra studiebesök i plantskolan?

2022-03-22T08:13:07+01:00

Ja! I mån av tid tar vi gärna emot kunder, företag eller studenter för studiebesök i vår plantskola. Vi tar dock inte emot privatpersoner. Vid ett studiebesök är det viktigt för oss att veta vad ni vill ha ut av studiebesöket, och det är även viktigt att boka ert besök med god framförhållning.

Under vårvintern eller försommaren tar vi mer än gärna med er runt på en tur i vår vackra plantskola. Under månaderna april, maj, oktober och november har vi som mest att göra och det kan då vara svårt att hitta en ledig tid för ert besök.

För att boka ett studiebesök vänligen kontakta någon av våra kundansvariga.

Kan vi göra studiebesök i plantskolan?2022-03-22T08:13:07+01:00

Hur får vi tag på er växtkatalog?

2022-03-22T08:12:56+01:00

Vår växtkatalog finns i digital version på vår hemsida.

Om ni önskar ett fysiskt exemplar av vår växtkatalog att ha på ert kontor eller liknande kan ni både hämta en hos oss på plantskolan, eller vid vårt Märstakontor, eller så kan vi skicka en till er. Vänligen kontakta en av våra kundansvariga så hjälper de er.

Hur får vi tag på er växtkatalog?2022-03-22T08:12:56+01:00

Hur registrerar vi oss som ny kund hos er?

2022-03-22T08:12:08+01:00

För att registrera er som ny kund hos oss tar ni kontakt med någon av våra kundansvariga via mail.
Vi behöver då följande uppgifter av er:

 • Företagsnamn
 • Kontaktperson
 • Adress
 • Mailadress
 • Telefonnummer
 • Organisationsnummer
 • Faktureringsadress (Gärna ett digitalt alternativ: e-mailadress eller e-faktureraadress. En avi-avgift på 100 kr tillkommer annars).

Detta kan vara bra att veta som ny kund hos oss:
Arbetsgången är sådan att ni skickar era förfrågningar till oss via mail. Förfrågan bör innehålla information om när ni önskar leveransen (år och säsong, men gärna även månad eller vecka om ni planerat så långt) samt fullständig leveransadress. Vi behöver även en växtlista med följande information för varje växtartikel:

 • Latinska namn
 • Storlek
 • Kvalitet
 • Antal

Formatet ni skickar i får gärna vara något av följande:

 • Excel-fil
 • PDF
 • CVS. fil om ni använder Planter
 • För mindre förfrågningar går det såklart bra att skriva direkt i mailet.

Vi svarar er sedan med en offert som efter ditt godkännande kan omvandlas till order. Från det att ordern är registrerad har vi cirka 10 arbetsdagars leveranstid, så det är bra att ha god framförhållning med er förfrågan då det kan ta några dagar att få svar under högsäsong.

Man kan välja att hämta sin leverans hos oss i Stångby, Märsta eller Tullinge (endast öppet under högsäsong). Annars så kör vi självklart ut leveransen till önskad adress mot fraktkostnad. Priserna i offerterna är exklusive moms och en kostnad för emballage tillkommer i de fall emballage används (pallar, backar, kragar etc.).

Som ett extra stöd för att underlätta i valet av växter har vi tagit fram en omfattande och informativ växtkatalog. Där finns även mycket annan matnyttig information, tex råd och tips om plantering och hantering av växter. De växter som finns med i växtkatalogen på hemsidan är endast ett urval av produkter för att ge er kunder en fingervisning av vad som finns, och vi kan få fram mycket mer än vad som finns angivet där.

Har du några funderingar kring ert projekt finns vi alltid tillhands för att diskutera växtförslag och dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper.

Hur registrerar vi oss som ny kund hos er?2022-03-22T08:12:08+01:00

Titel

Till toppen