Vad innebär barrot?

2022-04-05T19:30:34+01:00

Barrotade växter kommer som namnet antyder med nakna rötter, dvs utan substrat och paketering. De har tagits upp ur sitt odlingsmedium (vanligtvis från friland) efter växtperiodens slut på hösten eller före skottutvecklingen startar på våren. Barrotsväxter följer samma säsongscykel som klump (K) och skall vara utan skott- eller rotutveckling efter upptagningen. För tidigt vegeterande växter som till exempel Lonicera ssp, Malus spp, Prunus padus, Ribes spp, Rosa spp, Sorbus spp med flera tillåts begränsad skottutveckling men ej påbörjad längdtillväxt, dock högst 3 cm. Det är främst häckplantor och rosor som saluförs som barrot.

barrotsplanta-hackkvalitet

Barrotsplanta av häckkvalitet.

Illustration: Ludvig Welander

barrot

Rotsystemet hos ett barrotat träd så som det kan se ut innan det sätts på företablering hos oss.

Illustration: Ludvig Welander

Vad innebär barrot?2022-04-05T19:30:34+01:00

Vad innebär container (C, Co)?

2023-02-28T13:34:46+01:00

Containerodlade (C eller Co) växter odlas i behållare av hårdplast, plastfolie, biomaterial eller liknande och levereras i denna med odlingssubstratet genomrotat. Omplantering skall ha skett minst vartannat år och rotsnurr av förvedade rötter skall inte förekomma. Krukans volym skall stå i relation till växtens art och storlek, samt vara anpassad så att vattenförsörjningen är tryggad under en hanteringsperiod (till exempel transport plantskola – plantskola – slutkund). Odlingssubstratet ska fylla krukan till en rimlig nivå från kanten och växterna skall vara centralt och rakt placerade i krukan.

Containerodlade växter (kallas även krukodlade) ska märkas med ”C” eller ”Co” följt av storleksangivelse på containern angivet i liter. Ex: C3,5 = container/kruka á 3,5 liter. För krukor som har en maxstorlek på 1,5 liter är det också tillåtet att ange krukstorleken som ett P (för Pot) följt av en siffra. Denna siffra anger sidomåttet på krukan i överkant i cm på en kvadratisk kruka. Ex: P9 = Pot/kruka som är 9×9 cm.

Kruka-container

Släta krukor/containrar i olika storlekar.

Illustration: Ludvig Welander

Vad innebär container (C, Co)?2023-02-28T13:34:46+01:00

Jag vill beställa Air-Pot® odlade träd, hur gör jag?

2023-02-28T13:29:39+01:00

Vill ni beställa ett Air-Pot® (AP) träd från vår odling kan vi i regel leverera inom tio arbetsdagar från det att ordern placeras. Letar ni efter något som vi inte har i vår odling för tillfället så företablerar vi gärna till er på beställning. Vi måste då ha er order senast under mars månad för att kunna leverera under hösten samma år.

Vissa trädarter som exempelvis Quercus och Pinus utvecklar sitt rotsystem långsamt och behöver gärna mer än en tillväxtsäsong (sommar) för att rota ut i AP. Även när ni behöver särskilt stora eller särskilt många träd är det tryggast med ett par tillväxtsäsongers framförhållning.

Kontakta någon av våra kundansvariga så hjälper de er.

Jag vill beställa Air-Pot® odlade träd, hur gör jag?2023-02-28T13:29:39+01:00

Vad kostar frakten?

2023-04-17T07:49:54+01:00

Fraktkostnaden baseras på hur många flakmeter som ordern utgör, och varierar således baserat på orderns innehåll. Leverans av träd är till exempel dyrare än en leverans av buskar som packas i pall, även om ordervärdet är detsamma. Detta för att trädet tar upp fler flakmeter än en pall. Vid leveranser av både träd och buskar/perenner kan flakmetrarna nyttjas mer effektivt genom att pallar packas in under trädet.

Frakt gäller för leverans där framkomlighet är möjlig med av Stångby utsedd lastbil och släp. Information om eventuella begränsningar gällande vikt eller höjd som hindrar framkomlighet lämnas innan offert. Specialtransport offereras separat eller enligt fraktfaktura och skall framgå i offerten, annars gäller leverans till närmast tillgängliga plats och kund får själv ombesörja transport till arbetsplatsen.

En annan faktor som avgör fraktpriset är vart ordern ska. Det lägsta priset för utkörning i Stockholmsområdet är 1200 kr, och 900 kr i Lund/Malmöområdet. Ska ordern köras ut med någon av turbilarna, även kallat direktstopp, startar frakten på 2600 kr. Vanligtvis landar fraktkostnaden därefter på ca 10% av ordervärdet. Man kan också välja att hämta sin order hos oss på Plantskolan i Lund utan kostnad, eller på någon av våra distributionscentraler i Märsta eller Tullinge, mot en hanteringsavgift á 5% av ordervärdet om ej annat blivit överenskommet.

Vad kostar frakten?2023-04-17T07:49:54+01:00

Hur transporterar ni växterna?

2022-03-22T07:50:44+01:00

Vi transporterar växterna med lastbil, väl emballerade för att skydda växterna i transporten. Alla våra egna bilar drivs av miljödiesel och vi planerar våra leveranser noggrant för att minimera såväl körsträckor som leveranstid. Vi jobbar dessutom nära vårt externa fraktbolag som håller hög service och är vana vid växtleveranser. Det är viktigt att ni som kund möter upp leveransen med passande maskiner så att ni kan lossa leveransen. Är ni osäkra på vilka maskiner som krävs för lossningen ber vi er kontakta er kund- eller logistikansvarige på Stångby Plantskola.

Läs gärna mer om emballage i nästa fråga nedan: ”Hur gör vi med allt emballage?”
Hur transporterar ni växterna?2022-03-22T07:50:44+01:00

När kommer min leverans?

2022-03-22T07:39:45+01:00

När ni placerar er order avtalas leveransvecka. Ni har då även möjlighet att inkomma med information till oss om det är någon dag ni inte kan ta emot, eller någon särskild dag ni behöver få växterna. Vanligast är att leveransvecka avtalas och att vi aviserar er ett par dagar innan leveransen ska gå ut. På leveransdagen aviseras ni av chauffören en stund innan leveransen anländer. För att få svar på vilken dag er leverans är planerad, eller avtala om en specifik leveransdag i efterhand, så vänder ni er bäst till vår logistikavdelning.

När kommer min leverans?2022-03-22T07:39:45+01:00

Hur lång leveranstid har ni?

2022-03-22T07:39:31+01:00

Vi har en leveranstid på ca 10 arbetsdagar från det att vi placerar er order. Det kan variera med någon dag plus/minus beroende på orderns innehåll och tid på säsong. Tänk på att det kan gå en tid från att ni ber oss om offert, bekräftar denna till order och sedan får ordern placerad, så var gärna ute i god tid med er förfrågan. Er kundansvarig kan ge er en uppskattning om när era växter kan vara hos er.

Hur lång leveranstid har ni?2022-03-22T07:39:31+01:00

Hur reklamerar eller returnerar jag en vara?

2023-02-28T13:09:18+01:00

När växterna levereras till er är det viktigt att ni gör en mottagningskontroll, därefter övergår ansvaret för växterna till er som kund. Är det något ni inte är nöjda med i er leverans är det viktigt att ni kontaktar oss omgående, både för att vi ska kunna åtgärda felet så snart som möjligt, och för att kunna säkerställa att felet är orsakat av oss som leverantör. Det ankommer på er som kund att omedelbart efter avemballering besiktiga växterna och genom fotografering dokumentera eventuellt förekommande synliga fel.

Det är viktigt att en skriftlig reklamation görs till er kundansvarige omedelbart efter att ett fel upptäcks. Detta eftersom ni inte kan åberopa en plantskoleväxt som felaktig om detta inte gjorts i samband med att fel upptäckts eller borde ha upptäckts. Fristen (betänketiden) för att kunna göra ett reklamationsärende löper åtta dagar från mottagandet, detta med undantag av fel som består av bristande sortäkthet, där ansvarstiden är fem år från avtalad leveranstidpunkt. Med mottagande avses den tidpunkt då leveransen ankommit till den av er anvisade adressen.

Observera att vi inte tar något i retur annat än vid omleverans, då tar vi med returen i samband med att vi levererar ersättningsvaran.

Har ni upptäckt fel i er leverans, eller har ytterligare frågor angående reklamation? Kontakta någon av våra kundansvariga så hjälper vi er.

Hur reklamerar eller returnerar jag en vara?2023-02-28T13:09:18+01:00

Vad gäller för reklamationer?

2022-03-22T08:14:20+01:00

Som påföljd för fel som faller inom Stångby Plantskolas ansvar ska i förstahand en bedömning göras om felet kan avhjälpas, och om så inte är fallet sörjer Stångby Plantskola för omleverans. I den mån omleverans inte kan ske under aktuell säsong har ni som kund i stället rätt till prisavdrag motsvarande priset för den eller de felaktiga plantskoleväxter leveransen omfattat.

I de fall omleverans inte kan ske under aktuell säsong och antalet felaktiga plantskoleväxter svarar för en så väsentlig del av leveransen att det medför en betydande olägenhet för er som kund att stå fast vid köpet, har ni rätt att häva leveransen i dess helhet. Stångby Plantskolas skadeståndsansvar är i sådant fall begränsat till beloppet motsvarande överenskommet pris för leveransen, alternativt det lägre belopp som köparen dittills betalat för leveransen.

Vi lämnar ingen etableringsgaranti för andra varor än för Stångby Premium produkter. Även om planterings- och skötselinstruktioner följts, så kan skador uppstå av bland annat luft och vattenföroreningar, växtnäringsbrist, felaktigt pH-värde i jorden, växtskadegörare med mera som ligger utanför Stångby Plantskolas ansvarsområde. Stångby plantskola ansvarar inte för fel som uppstått på grund av väderleksförhållanden.

För en fullständig beskrivning hänvisar vi till våra leveransvillkor.

Vad gäller för reklamationer?2022-03-22T08:14:20+01:00

Kan jag avboka eller ändra min order?

2022-03-22T08:17:24+01:00

Om ingen anmärkning är gjord inom fem dagar efter att orderbekräftelsen skickats ut så är ordern godkänd, därefter kan inga ändringar göras. Undantaget är tillägg, som med god framförhållning ibland kan göras till en befintlig order, men observera att detta inte är någon garanti.

Vid avbeställning av order inom fyra veckor från den planerade leveransen debiteras 75% av orderns totalbelopp.
Vid avbeställning av order inom 4-12 veckor från den planerade leveransen debiteras 50% av orderns totalbelopp.

Vill ni skjuta fram er leverans kan detta endast ske under förutsättningar att det inte innebär olägenheter för oss och utan risk för skador eller kvalitetsförsämring på växterna i fråga. Eventuella kostnader för skötsel och förvaring debiteras.

Kan jag avboka eller ändra min order?2022-03-22T08:17:24+01:00
Till toppen