Pyrus salicifolia ‘Pendula’, silverpäron, är ett mindre träd med rundad krona och hängande yttergrenar.