View Post

Stadsträdgårdsmästarkongress

In MÄSSA by Stangby.nu

Stadsträdgårdsmästarkongress, Uppsala
28-30 augusti 2019

http://stadstradgardsmastarekongress2019.se/

Kom och träffa oss på Stadsträdgårdsmästarkongressen i Uppsala den 28-30 augusti. Där kommer det att diskuteras hur det nationella arkitekturmålet ska uppnås. Tanken är att arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer. Här spelar de gröna ytorna en stor roll i hur man kan förändra och förbättra utemiljöer både praktiskt och klimatsmart vilket ni är välkomma att komma och diskutera med oss!

View Post

Workshop tema Trädplantering

In WORKSHOP by Stangby.nu

Workshop tema Trädplantering, Stångby plantskola, Lund
10 september 2019

https://www.tradforeningen.org/event/workshop-tema-tradplantering-stangby/

Det planteras i dag alltfler stads- och parkträd och sambandet mellan ekosystemtjänster och trädnytta blir nu allt tydligare i vår bransch. Kunskapsläget på området trädplantering är generellt bra, men vad kan vi göra för att bli ännu bättre på att planera, utföra och utvärdera resultatet av en trädetablering? Den frågan är utgångspunkten för denna 1-dagars Workshop på tema Trädplantering på Stångby plantskola. Workshopen är ett tillfälle för både beställare och entreprenörer inom markentreprenad såväl som arboristyrket och konsulter att träffas, diskutera och utbyta erfarenheter på ett fackområde som kommer bli alltmer viktigt och betydelsefullt i framtiden.
Anmälan via Trädföreningen.

View Post

Takträddagen- Vedartat mot skyarna

In SEMINARIUM by Stangby.nu

Takträddagen- Vedartat mot skyarna, Stångby plantskola Lund
13 september 2019

Under denna dag går vi igenom både praktiska och teoretiska lösningar för bjälklagsplanteringar. Samtidigt visar vi upp våra premiumträd som är specialodlade för plantering på bjälklag. I samband med detta anordnar vi även ett studiebesök i Malmö där vi besöker Augustenborgs botaniska takträdgård samt ett antal nyetablerade bostadsprojekt med vegetation på bjälklag. Ni kan förvänta er en fullspäckad dag av diskussioner kring växtmaterial och byggmaterial samt tips kring upphandlingar av entreprenad i takprojekt.

Obs! Begränsat antal platser. Max 3 anmälda per organisation. I samband med anmälan kan vi hjälpa er om så önskas med bokning av boende och resa till och från Lund.

Kontakta Gustav Nässlander för mer information och anmälan, gustav@stangby.nu, 0709-56 51 04

View Post

Elmia Park

In MÄSSA by Stangby.nu

Elmia Park, Jönköping
24-26 september 2019

https://www.elmia.se/park/

Vi vill vara med och bidra till ökad livskvalitet och en samhällsutveckling där gröna ytor får mer plats i våra stadsmiljöer. Hoppas ni vill det med, kom förbi vår monter så ses vi på Elmiamässan i Jönköping den 24-26 september. Då diskuterar vi växtval i både mark och på bjälklag samt tittar på nya växter och berättar om våra Premiumträd. Tillsammans gör vi staden till en grönare plats!

View Post

Träddagarna

In MÄSSA by Stangby.nu

Träddagarna, Växjö
6-7 november 2019

https://www.tradforeningen.org/event/traddagarna-2/

Ni missar väl inte årets Träddag som arrangeras av Svenska Trädföreningen?!

I år är det i Växjö och går av stapeln den 6-7 november. Det är alltid lika kul att ställa ut och få träffa branschfolk.

Kom förbi vår monter så diskuterar vi växtval i både mark och på bjälklag samt tittar på nya växter och berättar om våra Premiumträd. Tillsammans gör vi staden till en grönare plats!

View Post

Park & Gata

In MÄSSA by Stangby.nu

Borlänge, 1 oktober 2019
Västerås, 2 oktober 2019
Uppsala, 3 oktober 2019
Örebro, 5 november 2019
Linköping, 6 november 2019
Jönköping, 7 november 2019

https://www.skanskbyggtjanst.se/massor/park-och-gata

Ta tillfället till akt och träffa oss personligen på Park & Gata i Borlänge den 1 oktober. Vi pratar om allt ifrån växtkvalitet och växtval i både mark och på bjälklag till de bästa lösningarna för hållbara miljöer.

-Låt oss tillsammans skapar en grönare omgivning som håller för generationer!