GRÖNA NÄRINGENS RIKSORGANISATION

När man beställer växter är det både viktigt att veta vad man vill ha och viktigt att förstå vad man kan begära och förvänta sig. Sveriges Plantskolor har gemensamt tagit fram kvalitetsregler för plantskoleväxter. Reglerna togs fram 1994 för att säkra och vidareutveckla den kvalitet som under många år arbetats upp i svenska plantskolor. Sedan dess har reglerna reviderats och anpassats till såväl utvecklingen av nya produkter som de internationella regler som utarbetats inom ENA (European Nurserystock Association).

Den fungerar som ett bra stöd vid offertförfrågan och beställningar!

Ladda ner GRO Kvalitetsregler för plantskoleväxter här (6:e upplagan, 2019)