Vilka rotkvaliteter finns det?

Rotkvalitet baserar sig på odlingssystem, upptagningssätt och paketeringmetod.  De vanligast förekommande rotkvaliteterna är klump (K), container (Co), Root Control Container (RCC), Air-Pot® (AP) och barrot.

Olika-rotkvaliteter

Från vänster: Kruka/container (C, Co), Root Control Container (RCC), Air-Pot® (AP), klump (K) och barrot.

Illustration: Ludvig Welander