Vad innebär ungträd (Utr)?

Träd som inte uppnått de fastställda kvalitetskraven för högstamsträd (Hst) eller stambuskträd (stbu) benämns som ungträd (Utr), det är alltså en spädare och mindre bearbetad kvalitet. Ungträd sorteras i storleksintervall baserat på topphöjd (th). Vanligaste storleksintervall är 125-150 cm, 150-200 cm, 200-250 cm men även 250-300 cm kan förekomma. Carpinus betulus och Fagus sylvatica är mer svagväxande och finns som mindre ungträd, t.ex. 80-100 och 100-125, samt sorteras i 25 cm intervall i storlekarna 125-150 till 175-200.

Minsta krukstorlek är 10 liter, undantaget Carpinus betulus och Fagus sylvatica som får säljas i 3 liter. Ungträd ska ha en tydligt genomgående rak stam med en i förhållande till längd och odlingssystem naturlig tjocklek, samt en för art, storlek och ålder normal och jämnt fördelad sidoförgrening.

Ungtrad

Ungträd (Utr) av olika arter, från vänster: Sorbus, Fagus, Acer.

Illustration: Ludvig Welander