Vad innebär solitär (sol)?

I LRF kvalitetsregler för plantskoleväxter delas solitärerna in i två kategorier: flerstammiga träd (flst) samt solitärbuskar (sol). Benämningen solitär omfattar i handel båda kategorierna.

Solitärbuskar är buskar som odlats på stort avstånd till extra stora och fina exemplar. De ska bestå av minst tre kraftiga och förgrenade huvudgrenar som börjar max 30 cm ovanför markytan och ska vara fackmannamässigt beskurna.

Flerstammiga träd har flera stammar och får på sikt ett utpräglat trädaktigt växtsätt. Dessa måste ha minst tre huvudstammar där förgreningen får ligga max 40 cm ovanför marknivån. Flerstammiga träd ska odlas på stort avstånd och ska vara fackmannamässigt beskurna. Inom några släkten kan minst tre ungträd planteras ihop för att uppnå flerstammighet. Det gäller för Acer saccharinum, Alnus glutinosa, Alnus incana, Betula spp och Sorbus spp.

Solitär (sol) av barrväxter behöver inte ha tre välriktade grenar, men ska i förhållande till art/sort vara väl förgrenade från basen och ha en väl utvecklad förgrening. De ska även vara omplanterade en gång ytterligare på extra stort avstånd. I vissa fall kan även enstammiga individer anges som sol, detta gäller vanligtvis barrväxter, till exempel Mateseqoia spp, Picea spp och Thuja spp.

Storlekarna sorteras efter topphöjd (th). Storleksintervallen beror på respektive arts eller sorts växtkraft. Svagväxande sorteras i storleksintervallen 80-100, 100-125, 125-150, 150-175, 175-200 cm. Mera kraftigväxande sorteras i intervallen 125-150, 150-200, 200-250, 250-300, 300-350 och 350-400, 400-500 cm.

flerstammigt-trad-air-pot

Flerstammigt träd odlat i Air-Pot® (AP).

Illustration: Ludvig Welander

Solitarbuske-rcc

Solitärbuske (sol) odlat i en Root Control Container (RCC).

Illustration: Ludvig Welander