Vad innebär Root Control Container (RCC)?

Root Control Container är en kruka speciellt utformad för plantskoleproduktion, där kanterna är slitsade för att förhindra rotsnurr.

Företablering i RCC stärker plantan genom att bidra till kraftig tillväxt och ett välförgrenat rotsystem. Odlingssubstratet är helt genomrotat och växten levereras utan krukan, som håller i många år och återanvänds i plantskolan.

Vid leverans emballeras istället klumpen med juteväv, som avlägsnas innan plantering. RCC är inte beskrivet i LRFs Kvalitetsregler för plantskoleväxter, men följer samma princip som RCB (root control bag) avseende kvalitet.

RCC

Root Control Container (RCC) med dess slitsade kanter.

Illustration: Ludvig Welander