Vad innebär klump (K)?

Klumpad kvalitet innebär att rotsystemet är i en fast och naturlig, genomrotad fuktig klump av jord eller torv. Rotklumpens storlek skall stå i relation till växtens storlek.

Växter med klump skall vara omplanterade tillräckligt ofta för att vid uppgrävning ge en stabil klump med en god balans mellan huvudrötter och finrötter. Klumpen ska skyddas av väv och ibland även trådkorg i ogalvaniserat stål.

Rotklumpen på solitärväxter och träd skall vara tillräckligt hård och fast för att tåla hantering i flera led. Klumpväv och trådkorgar måste bestå av material som förmultnar/rostar bort efter planteringen och som inte hindrar fortsatt tillväxt.

Klump-jutevav-tradkorg

Klump hos ett klumpgrävt träd med jutesäck och trådkorg runt.

Illustration: Ludvig Welander