Vad innebär högstam (Hst)?

Beteckningen högstam (Hst) omfattar träd som har en stamomkrets på åtta cm eller större, och en stamhöjd (sh) på minst 200 cm (alléträd), 180 cm (prydnadsträd) eller 160 cm (fruktträd). För barrträd gäller 120 cm förutsatt att kronuppbyggnaden är sådan att stammen kan höjas efterhand.

Andra stamhöjder än de ovan nämnda kan förekomma och ska då anges i storleksbeteckningen. Stamhöjden får dock ej höjas mer än att den naturliga balansen mellan stamhöjd och kronstorlek bibehålls. Är trädet toppförädlat (tf), det vill säga inympat på en hög grundstam, ska detta anges i beteckningen.

Kronan ska vara väl samlad och dess storlek ska stå i proportion till stamomkretsen. Det finns växter som på grund av sitt oregelbundna växtsätt inte kan uppfylla kraven ovan som ändå får räknas som högstamsträd, till exempel Acer griseum, Celtis occidentalis, Juglans mandshurica och Maackia amurensis och Ginkgo biloba.

Läs gärna mer om detta i LRF’s Kvalitetsregler för plantskoleväxter, det är ett dokument som är väldigt bra att ha koll på när ni ska navigera bland kvaliteter och storleksangivelser.