Vad innebär Halvstam Premium?

Halvstam Premium är fruktträd med en stamhöjd (sh) på runt 120 cm och en stamomkrets (so) på minst 10 cm. Träden odlas uteslutande på Stångby. Kvalitén syftar till att kunna erbjuda en produkt med bättre balans mellan stam och krona. Kvalitén är anpassad till både offentlig miljö såväl som privata trädgårdar. Den mellanhöga stamhöjden gör att det är lätt att nå frukten och att en lätt kan klippa gräs runt trädet utan att stöta i grenar. Stamhöjden underlättar också för samplantering med exempelvis perenner om trädet står i en rabatt.

Stångby Halvstam Premium är en selektion av våra finaste fleråriga fruktträd som vi företablerar i Root Control Containers (RCC). Utbudet är ännu relativt begränsat, men kommer med tiden att bli mer omfattande.

Halvstam-premium-stangby

Halvstam Premium fruktträd odlat i en Root Control Container (RCC), med en stamhöjd (sh) på runt 120 cm och en stamomkrets (so) på minst 10 cm.

Illustration: Ludvig Welander