Vad innebär häckelement/häckmodul?

Häckelement, även kallat häckmoduler, saluförs per löpmeter i modulsystem med flera plantor i varje modul. Denna kvalitet ger ett färdigt resultat redan vid plantering. Substratet ska vara genomrotat och häckplantorna skall vara sammanvuxna och klippta i sidor och i förekommande fall även toppklippta. Häckelementens storlek anges i topphöjd och längd.