Vad innebär häck?

För häck gäller att växterna ska uppnå speciella minimikrav beträffande ålder, omplantering, förgrening och minsta topphöjd (th). Häck går att köpa som: Barrot, krukodlad (C, Co), täckrot (plugg) och som färdig häck (Fh).

För ungplantor, häck- och landskapsväxter uttrycks minimikvalitet bland annat som krav på förökningssätt, ålder och antal omplanteringar.

Barrotad kvalitet levereras som namnet antyder med nakna rötter, dvs utan behållare och odlingsmedium. Detta är den billigaste häckkvaliteten och även den vanligaste att beställa när det ska anläggas många löpmeter. Denna kvalitet kan endast levereras när växterna är i vila, mellan ca oktober och april.  För barrotat häckmaterial står kvalitén som minimikvalitet följt av önskad höjd. Ex. Carpinus betulus Häck 1/2 50-80. Barrotsplantor säljs i jämna 10-tal.

De vanligaste minimikraven för barrot är:

  • 1/0 = 1-årig fröplanta
  • 1/1 = 2-årig fröplanta, omskolad efter ett år
  • 1/2 = 3-årig fröplanta, omskolad efter ett år

Krukodlad (C, Co) häckkvalitet levereras i krukor och kan till skillnad från barrotskvaliteten levereras hela det tjälfria året. Häckplantorna bör vara omskolade och välförgrenade och storleken ska stå i proportion till krukans storlek. Odlingsbehållarens volym ska vara sådan att vattenförsörjningen är tryggad under en hanteringsperiod och odlingssubstratet skall vara väl genomrotat.

Täckrotsplantor (pluggplantor) är häckplantor som är sådda eller rotade direkt i odlingsbehållaren. Odlingsbehållarens volym ska stå i relation till växtens art, ålder och storlek. Detta är den kvalitén som är mest sällsynt i handel.

olika-vaxtkvaliteter-hack

Från vänster: Barrot, krukodlad (C, Co), färdig häck i kruka, färdig häck grävd med klump.

Illustration: Ludvig Welander