Vad innebär färdig häck (fh)?

Färdig häck (Fh) är extra kraftiga häckplantor. Observera skillnaden med häckelement som är moduler som specialodlats för att ge en färdig och stabil häck direkt vid planteringen.

Färdig häck (Fh) levereras som enkelplantor, vanligtvis med klump. Denna kvalitet ger ett försprång i uppbyggnaden av häcken då mycket av arbetet redan är gjort i plantskolan. De ska vara stabila nog att bära upp grenverket utan stöd. Enkelplantorna ska vara tillräckligt uppbyggda, för att efter en växtsäsong med en för arten normal tillväxt och utveckling, vara sammanvuxna upp till angiven höjd.

Storleken anges med höjdbeteckning som anger topphöjd (th). Det ska framgå om toppskottet toppats (T) vid angiven höjd eller är genomgående (ingen markering). Arter och sorter med genomgående stam (till exempel Carpinus betulus och Fagus sylvatica) ska ha en rak stam med många jämnt och allsidigt fördelade sidoskott upp till angiven höjd för häcken. Arter och sorter med buskigt växtsätt (till exempel Ligustrum vulgare ’Atrovirens’) ska ha rikt med stabila huvudgrenar, vara uppbyggnadsbeskurna och klippta längs sidorna.

Olika-vaxtkvaliteter-fardig-hack

Från vänster: Färdig häck i kruka och färdig häck grävd med klump.

Illustration: Ludvig Welander