Vad innebär depåklump (dk)?

Depåklump (dk) är ett odlingssystem för företablering som möjliggör att plantera växter under en längre period av året. En växt odlad på friland grävs upp som klump och klumpen emballeras sedan med en en till två cm tjock väv av naturfiber samt en trådkorg. Växten får sedan stå ovan mark. I rotklumpen sker då en nytillväxt av finrötter som luftpinceras när de växer ut i väven av naturfiber. Odlingssystemet ger rotklumpar genomvävda med många och väl skyddade finrötter. Klumpen ska vara väl genomrotad med mycket finrötter vid leveransen och dess volym ska stå i relation till växtens art och storlek. Klumpen planteras med intakt emballering.

Den avgörande skillnaden mellan en depåklump och AP (Air-Pot®) är att rötterna i en depåklump aldrig hittar något meningsfullt medium att kolonisera. Rötterna letar tills de når den torra luften utanför kokosmattan och torkar in. En företablering i AP innebär luftpincering i kombination med näringsrikt odlingssubstrat, vilket hjälper den att försörja ovanjordiska delar med vatten och näringsämnen. Detta ger bättre förutsättningar för kraftig tillväxt och uppbyggnad av energireserver i stam och huvudrötter och växtens kondition förbättras avsevärt under säsongen.