Vad innebär container (C, Co)?

Containerodlade (C eller Co) växter odlas i behållare av hårdplast, plastfolie, biomaterial eller liknande och levereras i denna med odlingssubstratet genomrotat. Omplantering skall ha skett minst vartannat år och rotsnurr av förvedade rötter skall inte förekomma. Krukans volym skall stå i relation till växtens art och storlek, samt vara anpassad så att vattenförsörjningen är tryggad under en hanteringsperiod (till exempel transport plantskola – plantskola – slutkund). Odlingssubstratet ska fylla krukan till en rimlig nivå från kanten och växterna skall vara centralt och rakt placerade i krukan.

Containerodlade växter (kallas även krukodlade) ska märkas med ”C” eller ”Co” följt av storleksangivelse på containern angivet i liter. Ex: C3,5 = container/kruka á 3,5 liter. För krukor som har en maxstorlek på 1,5 liter är det också tillåtet att ange krukstorleken som ett P (för Pot) följt av en siffra. Denna siffra anger sidomåttet på krukan i överkant i cm på en kvadratisk kruka. Ex: P9 = Pot/kruka som är 9×9 cm.

Kruka-container

Släta krukor/containrar i olika storlekar.

Illustration: Ludvig Welander