Vad innebär busk?

För buskar (busk) gäller att växterna ska uppnå för arten specificerad diameter (plantans diameter) eller grenlängd samt bestå av för arten specificerat minsta antal grenar och levereras i för arten angiven minsta krukstorlek. Vänd er till sida 60-65 i LRFs Kvalitetsregler för plantskoleväxter för att se vad som gäller för respektive art.

För städsegröna buskar gäller även att bladverket ska vara fritt från brännskador och andra permanenta defekter.

Storlekarna anges som krukstorlek (till exempel C3,5), bredd eller topphöjd (till exempel 30-40 co) beroende på sort. Storlek för lövfällande buskar anges oftast i krukstorlek (och blir där efter solitärbuskar) medan storleken för vintergröna buskar vanligen anges med topphöjd (th) för upprättväxande sorter och bredd (br) för krypande/bredväxande sorter. Vanligaste kvalitén för buskar i handeln är Busk C3,5.

Olika-vaxtkvaliteter

Från vänster:
Flergrenig: Flera grenar utan sidoskott direkt från roten.
Huvudgren/sidogrenar: En genomgående stam med sidogrenar eller en uppbunden huvudgren med sidogrenar.
Buskig: En planta utan väldefinierad huvudstam. Sidoskott kommer ofta från en central punkt, men även från andra ställen. Fler och mindre skott än hos den förgrenade. Buskiga plantor döljer oftast krukan, förutom då de anges ha en diameter som är mindre än krukans.
Förgrenad: En planta med sidoskott antingen från en huvudstam eller från en central punkt. Tydliga huvudgrenar och relativt få mindre sidoskott.

Illustration: Ludvig Welander

Läs gärna mer om detta i LRF’s Kvalitetsregler för plantskoleväxter, det är ett dokument som är väldigt bra att ha koll på när ni ska navigera bland kvaliteter och storleksangivelser.