Vad innebär barrot?

Barrotade växter kommer som namnet antyder med nakna rötter, dvs utan substrat och paketering. De har tagits upp ur sitt odlingsmedium (vanligtvis från friland) efter växtperiodens slut på hösten eller före skottutvecklingen startar på våren. Barrotsväxter följer samma säsongscykel som klump (K) och skall vara utan skott- eller rotutveckling efter upptagningen. För tidigt vegeterande växter som till exempel Lonicera ssp, Malus spp, Prunus padus, Ribes spp, Rosa spp, Sorbus spp med flera tillåts begränsad skottutveckling men ej påbörjad längdtillväxt, dock högst 3 cm. Det är främst häckplantor och rosor som saluförs som barrot.

barrotsplanta-hackkvalitet

Barrotsplanta av häckkvalitet.

Illustration: Ludvig Welander

barrot

Rotsystemet hos ett barrotat träd så som det kan se ut innan det sätts på företablering hos oss.

Illustration: Ludvig Welander