Vad händer om den artikel jag beställt inte finns tillgänglig för leverans?

Vi försöker oftast ge en tillgångsprognos redan i offertskedet, men om en offert görs i kalkylskede som kan vara flera år innan eventuell leverans är det extra svårt för oss att veta hur tillgången kommer se ut vid planerat utförande. Vi gör prognos så långt det är möjligt, för att ni som kund ska vara förberedd på när justeringar kan bli nödvändiga.

Finns sedan inte artikeln ni beställt tillgänglig presenterar vi ersättare som vi bedömer som likvärdiga, och hittar i samråd med er en lösning. Det kan handla om att justera storleken eller att gå över till en annan kvalitet, och finns inget likvärdigt av arten så för vi en dialog med er om andra arter/sorter som skulle kunna passa för ändamålet.

Vad det gäller perenner så fluktuerar tillgången mycket under säsongerna, och som ett hjälpmedel för att ge en överblick över vilka arter/sorter som finns för stunden har vi tagit fram “Veckans perennlista”. Den är ett särskilt bra hjälpmedel när det kommer till att hitta ersättare till artiklar som inte finns tillgängliga när ordern förbereds, den säger dock inte så mycket om hur tillgången kommer se ut några veckor framåt.