Vad är skillnaden mellan klump (K) och företablerad kvalitet (AP/RCC)?

air-pot-rcc-klump

De olika kvaliteterna från vänster: Air-Pot® (AP), Root Control Container (RCC), Klump (K).

Illustration: Ludvig Welander

Klumpodlad kvalitet (K)

Ett klumpodlat (K) träd odlas på friland och omplanteras i den mån att en balans mellan fin- och huvudrötter uppnås. Vid den sista uppgrävningen i plantskolan förses rötter och dess omgivande jord av en jutesäck samt med trådkorg vid behov. Den uppgrävda jordklumpen är vid det laget genomrotad och fast samt tål hantering i flera led. För att trådkorgen inte ska hindra trädets fortsatta tillväxt efter plantering består den av material som är nedbrytningsbart och som därför inte behöver tas bort från klumpen vid plantering, men lossa den gärna och vik ner den i trädgropen innan den fylls igen.

Grävning kan endast ske under den tid på året som växten är i vila, dvs ej är vegeterad. Detta kallas i branschen för klumpsäsong.

Företablerad kvalitet (AP/RCC)

Frilandsodlade träd i mindre storlekar grävs barrotade och sätts i Root Control Container (RCC). RCC är en slitsad kruka med undulerad kant som bryter rotsnurr och ger rötterna större tillgång till syre, vilket bidrar till kraftig tillväxt och god kondition.

Större träd grävs med klump (K) och planteras i en så kallad Air-Pot® (AP). AP är en perforerad plastmatta som sveps i en ring runt rotklumpen och fylls med odlingssubstrat. När rötterna växer ut i ringens hål luftpinceras de kontinuerligt medan plantan växer. Rötterna förgrenar sig då kraftigt innanför ringens kant och kan därför ta upp en stor mängd vatten direkt efter plantering.

Vid leverans av företablerad kvalitet avlägsnas AP ringarna och RCC krukorna för att återanvändas på plantskolan. I stället förses rotklumparna, likt klumpodlade träd, med jutesäck och trådkorg.

Det finns flera fördelar med företablerade träd. Stressen under etableringsfasen minskar, eftersom större delen av finrötterna behålls intakta. AP och RCC kan därmed levereras hela året utan risk för torkskador, förutsatt att de vattnas ordentligt under etableringen. Man vet också på förhand hur stor rotklumpen är, vilket kan underlätta mycket vid förberedandet av växtbädden, och vid behov kan rotklumpens storlek anpassas till rådande förhållanden (detta behöver förbeställas med god framförhållning).

Träden genomgår en omfattande kvalitetskontroll under företableringen och deras fysiologiska kondition gynnas av den kraftiga tillväxten. De har mycket goda energireserver när de levereras.