Vad är pincering?

Pincera = nypa av skott. Så kallas beskärning av färska skott som ännu inte blivit vedartade. Man kan säga att det är en motsvarighet till uppbyggnadsbeskärning fast för buskar, då det görs för att styra hur och var busken förgrenar sig samt hur den växer.

Kvalitetsreglerna anger hur många grenar en buske av en viss sort skall ha och det varierar beroende på art. Ett exempel på krav är minst fem välriktade grenar av minst 40 cm längd. Får växten växa som den vill kan den växa ojämnt eller bli spretig, så utan pincering kommer vissa buskar inte att uppfylla kvalitetskraven för buske (busk) eller solitär (sol).

Pincering

Här pinceras en växts färska skott av.

Illustration: Ludvig Welander