Vad är luftpincering?

Vid företablering av växter sätts de i perforerade behållare, tex. Air-pot® (AP) eller Root Control Containers (RCC). De små hålen i behållarna släpper in ljus och luft som gör att rotspetsen torkar ut, vilket kallas för luftpincering. Detta gör att rotspetsens apikala dominans bryts, och roten tvingas till ny förgrening. Metoden förhindrar inte bara rotsnurr, utan gör även att rotsystemet blir finförgrenat och bildar hög andel finrötter.

Luftpincering-i-Air-Pot

En Air-pot® (AP) med en insomning på hur rötterna letar sig ut genom de små hålen i den perforerade plastfilmen där ljus och luft gör att rotspetsen torkar ut, vilket kallas för luftpincering.

Illustration: Ludvig Welander