Ska trådkorg och juteväv avlägsnas vid plantering?

Trådkorgen och juteväven som omger klumpen ska sitta kvar under hela hanteringsprocessen fram tills det att trädet är placerat i den tilltänkta trädgropen. När trädet står helt rätt och inte längre behöver flyttas så klipp upp och vik ner stålnätet och juteväven i gropen. Nätet rostar bort på några år och väven bryts ner på bara några månader. Viktigast är att se till att den något tjockare stålvajern närmst stammen är uppklippt, denna kan annars strypa trädet när trädet växer sig större. Efter detta är gjort fylls gropen med jord så att klumpen täcks. På plantor odlade i Root Control Container (RCC) kan man ta bort allt emballage innan plantering.