När går det att beställa perenner på våren?

Vi på Stångby plantskola odlar inga egna perenner men distribuerar tusentals varje år för att hjälpa våra kunder med kompletta ordrar med alla slags växter. Vi samarbetar tätt med flertalet svenska och utländska perennodlare för att hitta det som våra kunder efterfrågar. Vi gör alltid en kvalitetskontroll på alla växter från våra underleverantörer för att säkerställa en god kvalitet.  Problemet vid tidig vårplantering är att perennerna inte ännu har hunnit vegetera eller rota ut och på så vis är det svårt att kontrollera växternas kvalitet och kondition.

Vi rekommenderar att vänta med plantering av perenner tills det att växterna har vegeterat och kvalitén kan kontrolleras, ungefär i början av april.  Är det unika växter som inte finns hos våra svenska perennodlare utan behöver köpas in från andra delar av Europa rekommenderar vi plantering först i slutet av april.