När är det säsong för klumpodlade (K) träd?

Klumpsäsongen är uppdelad i två säsonger, en på våren och en på hösten. Vårsäsongen startar så fort tjälen gått ur marken och fortsätter fram tills blom- och bladutspring tar vid. En grundförutsättning vid grävning av träd på friland (dvs klump) är att växten EJ får vara vegeterad.

På hösten kan klumpodlade (K) träd grävas så fort träden har avslutat sin tillväxt och börjat invintra och grävning kan ske fram tills att tjälen går i jorden. När invintringen sker är artberoende, men det mesta kan grävas från v. 42-44, vissa arter tidigare och vissa arter senare.

Vintergröna växter kan i regel grävas ca två veckor tidigare och ca två veckor senare än lövfällande arter. För vintergröna växter som klump rekommenderar vi vårplantering då det tenderar att vara mer etableringssäkert.

Hur väderleken ser ut från år till år och var växten grävs gör att dessa siffror är föränderliga, vilket gör att det inte går att ange exakta start- och slutveckor.

När det inte är säsong för klump levereras växterna istället som containerodlade eller företablerade.