Kan jag avboka eller ändra min order?

Om ingen anmärkning är gjord inom fem dagar efter att orderbekräftelsen skickats ut så är ordern godkänd, därefter kan inga ändringar göras. Undantaget är tillägg, som med god framförhållning ibland kan göras till en befintlig order, men observera att detta inte är någon garanti.

Vid avbeställning av order inom fyra veckor från den planerade leveransen debiteras 75% av orderns totalbelopp.
Vid avbeställning av order inom 4-12 veckor från den planerade leveransen debiteras 50% av orderns totalbelopp.

Vill ni skjuta fram er leverans kan detta endast ske under förutsättningar att det inte innebär olägenheter för oss och utan risk för skador eller kvalitetsförsämring på växterna i fråga. Eventuella kostnader för skötsel och förvaring debiteras.