Jag vill beställa Air-Pot® odlade träd, hur gör jag?

Vill ni beställa ett Air-Pot® (AP) träd från vår odling kan vi i regel leverera inom tio arbetsdagar från det att ordern placeras. Letar ni efter något som vi inte har i vår odling för tillfället så företablerar vi gärna till er på beställning. Vi måste då ha er order senast under mars månad för att kunna leverera under hösten samma år.

Vissa trädarter som exempelvis Quercus och Pinus utvecklar sitt rotsystem långsamt och behöver gärna mer än en tillväxtsäsong (sommar) för att rota ut i AP. Även när ni behöver särskilt stora eller särskilt många träd är det tryggast med ett par tillväxtsäsongers framförhållning.

Kontakta någon av våra kundansvariga så hjälper de er.