Hur ser högstamsträdets utveckling ut på Stångby plantskola, från ympning till träd färdigt för leverans?

Här nedan kommer en förenklad redogörelse för hur våra träds utvecklingsstadier ser ut fram tills det att ett högstamsträd (Hst) i storlek 12-14 är färdigt för leverans. Utöver nedan beskrivet utförs även mycket annat arbete, till exempel vattning, ytterligare beskärning, kvalitetskontroller med mera.

År -2: Förökning av grundstam hos extern underleverantör.

År -1 vår: Omskolning av grundstam hos extern underleverantör.

År -1 höst: Skörd av grundstam.

År 0 vår: Plantering av grundstam på friland.

År 0 höst: Okulering av ädelved på grundstam.

År +1 vår: Nackning av grundstam, okulanten börjar växa.

År +1 höst: Uppbundet spö, 1-2 m högt.

År +2 höst: Ungträd med sidogrenar stammas upp och toppas ned till ca 235 cm.

År +3 höst: Alléträd storlek 6-8 till 8-10 med ettårig krona. Toppen och sidogrenarna klipps in och trädet stammas upp.

År +4 höst: Skördeklart alléträd. Tvåårig krona med två grenvåningar. Storlek ca 10-12. Trädet stammas upp tidig höst och skördas efter invintring.

År +5 vår: Beskärning av rötter och krona. Omskolning till Root Control Container (RCC) eller Air-Pot® (AP)

År +5 höst: Inventering av salufärdigt allé/högstams-träd färdigt för leverans med storlek ca 12-14.