Hur reklamerar eller returnerar jag en vara?

När växterna levereras till er är det viktigt att ni gör en mottagningskontroll, därefter övergår ansvaret för växterna till er som kund. Är det något ni inte är nöjda med i er leverans är det viktigt att ni kontaktar oss omgående, både för att vi ska kunna åtgärda felet så snart som möjligt, och för att kunna säkerställa att felet är orsakat av oss som leverantör. Det ankommer på er som kund att omedelbart efter avemballering besiktiga växterna och genom fotografering dokumentera eventuellt förekommande synliga fel.

Det är viktigt att en skriftlig reklamation görs till er kundansvarige omedelbart efter att ett fel upptäcks. Detta eftersom ni inte kan åberopa en plantskoleväxt som felaktig om detta inte gjorts i samband med att fel upptäckts eller borde ha upptäckts. Fristen (betänketiden) för att kunna göra ett reklamationsärende löper åtta dagar från mottagandet, detta med undantag av fel som består av bristande sortäkthet, där ansvarstiden är fem år från avtalad leveranstidpunkt. Med mottagande avses den tidpunkt då leveransen ankommit till den av er anvisade adressen.

Observera att vi inte tar något i retur annat än vid omleverans, då tar vi med returen i samband med att vi levererar ersättningsvaran.

Har ni upptäckt fel i er leverans, eller har ytterligare frågor angående reklamation? Kontakta någon av våra kundansvariga så hjälper vi er.