Hur mäts de olika kvaliteterna?

Stamhöjd (sh) mäts i cm från rothalsen till den nedersta krongrenen. Det anges för exemplar där stamhöjden avviker från standard.

Stamomkrets anges i cm och mäts mitt på stammen på uppstammade träd med en stamhöjd lägre än 180 cm. På träd med stamhöjd (sh) från 180 cm och uppåt mäts den 1 meter ovanför rothalsen. Storlekarna för högstamsträd (Hst) anges med detta mått.

Totalhöjd/topphöjd (th) mäts i cm från rothalsen till toppen av plantan med undantag för vissa barrväxter där totalhöjden vanligen mäts till hälften av toppskottet. Storlekarna för solitärer och vissa buskar anges med detta mått.

För brett växande växter anges storleken med bredden mätt i cm. För växter med regelbunden form mäts största bredd. För växter med oregelbunden form anges bredden som medelvärdet av största och minsta uppmätta bredd. Huruvida måttspannet som anges är topphöjd eller bredd anges inte i beteckningen, utan är underförstått utifrån vilken art det gäller.

Antal grenar: räknas för buskar vid förgreningen ovanför rothalsen. För träd räknas inte toppskottet in i antalet grenar. Vad som är ett godkänt antal grenar för buskar varierar mellan arter.

Hur-mats-ett-trad

Bilden visar hur och var de olika måtten görs på ett träd.

Illustration: Ludvig Welander

Läs gärna mer om detta i LRF’s Kvalitetsregler för plantskoleväxter, det är ett dokument som är väldigt bra att ha koll på när ni ska navigera bland kvaliteter och storleksangivelser.