Hur höga är träden?

Storleken för högstamsträd (Hst) anges i cm stamomfång 1 m upp på stammen, och det som regleras i kvalitetsreglerna är kronuppbyggnad samt stamhöjd (sh). Stammen är ca 2 m hög innan kronan börjar och totalhöjden beror helt på kronans utformning, vilken varierar mellan arter. Starkväxande arter med stark apikal dominans kan vara 6-7 m höga i stl. 20-25, medan toppympade arter med nedåtväxande krona inte bygger så mycket mer än stammen på höjden. En tumregel är att högstamsträd med uppåtväxande krona sällan är lägre än 4 m ens i de mindre storlekarna.