Går alla växter få tag på?

Nej, alla växter går inte att få tag på. Det finns tusentals olika sorters växter och många av dem förekommer inte i odling av olika anledningar, tex härdighet, friskhet, prydnadsvärde, odlingsbarhet och även efterfrågan. Vi utgår alltid från att kunna erbjuda det som kunderna efterfrågar. Sällsynta eller ovanliga arter kan vara svåra att få tag på, dels för att efterfrågan är låg och inte produceras i stora volymer, dels för att växten kan vara svårodlad och plantskolan väljer hellre att satsa på växter som har god tillväxt och är sjukdomsfria. Alla arter och sorter är heller inte möjliga att odla eller plantera i Sverige och finns därför inte på den svenska marknaden.

Flertalet arter är invasiva i svensk natur vilket gör att dessa inte får planteras eller odlas. Även sjukdomsdrabbade arter anses ibland inte längre som odlingsvärda och tas då ur produktion. Ett klassiskt exempel på en sjukdomsdrabbad art är almen som drabbades av almsjukan redan på 1950-talet. Almsjukan drabbade Sveriges almar hårt, särskilt söderut där alm endast kan ses på ett fåtal platser. Almsjukans spridning i Sverige gör att sjukdomsdrabbad alm inte längre odlas och därför inte går att få tag i.

Efterfrågan på E-certifierat växtmaterial är hög, vilket gör att det i perioder råder brist på flera sorter.

Att vara ute i god tid är alltid att föredra när det gäller att få tag på växter, då det ökar chanserna att få fram även mer ovanligt material. Det kan ta ett par tillväxtsäsonger att få fram det som önskas om det gäller vedartat material som inte är särskilt vanligt i odling.

När det kommer till lök är det bra att beställa under tidig vår för leverans under hösten, då det ökar chanserna att få just det ni efterfrågat. Det går såklart även bra att beställa under hösten, men tillgången är då begränsad. För att få reda på om just de växter du har tänkt plantera finns att få tag på, vänligen kontakta någon av våra kundansvariga.