Hur många trädstöd behövs och hur sätter jag dem?

Förankrande trädstöd

Till träd större än storlek 14-16 rekommenderas tre stolpar, till mindre storlekar brukar två räcka. Dock kan stolparna även fylla funktion som påkörningsskydd, så det skadar inte att sätta tre även då de inte är absolut nödvändiga för själva uppbindningen.

Stolparna placeras utanför klumpen, minst 50 cm från stam, och slås ner i trädgropens terrass innan trädet placeras i gropen för att undvika skador på rotsystemet. För att stolparna skall stå stadigt rekommenderas att dessa slås ner minst 30 cm i terrassen. Banden sätts lämpligen på ca 80–100 cm höjd. Vid träd över 20–25 cm stamomkrets bör störarna stagas med träribbor.

Tradstod-forankrade

Stödjande trädstöd

Används ett stödjande trädstöd skall huvudstolpen placeras mot den förhärskande vindriktningen. Bind inte för högt upp utan tillåt vinden skapa viss rörelse i kronan, ca 60-80 cm under kronan är ofta lagom. Rotsystemet stimuleras av att kronan rör sig, men det är viktigt att ingen rörelse tillåts i rotklumpen då detta medför att finrötter går av och att trädet får svårare att etablera sig. Lämplig bindhöjd varierar beroende på trädets kvalitet, artens beskaffenhet och platsens vindintensitet. En liten kvalitet av exempelvis pil eller björk kan behöva bindas upp högre än 60 cm under kronan för att stå rakt.

Tradstod-stodjande

Du kan läsa mer om olika typer av trädstöd under Råd och Tips.