Betula pendula ‘Youngii’

2024-03-13T08:39:23+01:00

Tårbjörk, Betula pendula 'Youngii'

Betula pendula ‘Youngii’ – tårbjörk

Tårbjörken är ett litet vindtåligt träd med vacker, extremt hängande karaktär och behöver i princip bindas upp för att höjas. Skapar som äldre individer rum under kronan. Bladen spricker ut i ljust grön färg, för att senare bli friskt gröna. Får en dekorativ gul höstfärg. Föredrar en ljus plats, men har i övrigt inga stora anspråk på växtplatsen. Växer på både magrare sandjordar och lättare lerjordar, men utvecklas allra bäst på svala platser med tillräcklig markfukt. Ett iögonfallande karaktärsträd som passar bra i t ex kyrkogårdsmiljö.

Ursprung: England 1870-talet.

Zon I–V. Höjd 5–7 m, bredd 4–7 m.

Tårbjörk, Betula pendula 'Youngii'
Tårbjörk, Betula pendula 'Youngii'

Betula pendula ‘Youngii’2024-03-13T08:39:23+01:00

Cercidiphyllum japonicum ’Pendulum’

2024-03-13T08:39:05+01:00

Hängkatsura, Cercidiphyllum japonicum 'Pendulum'

Cercidiphyllum japonicum ’Pendulum’ – hängkatsura

Hängkatsuran har ett starkt hängande växtsätt med grenar som ofta når marken, men växer inte på höjden om du inte binder upp ett skott. Får precis som rena arten vackert hjärtformade blad som sitter parvis längs grenarna. På hösten skiftar bladfärgen från ljust grönt till gul och i samband med detta uppkommer också den fantastiskt söta, kakliknande doften. I april-maj blommar hängkatsuran på bar kvist. Trivs bra i soligt-halvskuggigt läge och utvecklas bäst på en näringsrik och humusrik jord med relativt högt pH. Klarar inte av för torra eller blåsiga växtplatser, då kan mjöldagg förekomma. Annars en frisk art. Pryder särskilt sin plats i närheten av vatten.

Ursprung: ren art härstammar från Japan, Korea och nordöstra samt centrala Kina.

Zon I–II (–III). Höjd 4–6 m, bredd 3–4 m.

Hängkatsura, Cercidiphyllum japonicum 'Pendulum'
Hängkatsura, Cercidiphyllum japonicum 'Pendulum'

Foto: Maximilian Löfgren

Cercidiphyllum japonicum ’Pendulum’2024-03-13T08:39:05+01:00

Fagus sylvatica ‘Pendula’

2024-03-13T08:38:10+01:00

Fagus sylvatica 'Pendula' - hängbok

Fagus sylvatica ‘Pendula’ – hängbok

Hängboken är ett otroligt maffigt parkträd med ett arkitektoniskt växtsätt med långa hängande grenar. Men det är inte förrän den kommer upp i äldre åldrar som den går ifrån sitt ungdomliga, smala intryck. Har i stort sett anspråkslösa krav på jordar, men klara inte alltför torra eller näringsfattiga jordar. Vindkänslig som ung men detta avtar med åldern. Har sin givna plats i större parker.

Ursprung: introducerades från England 1836.

Zon I–IV. Höjd 15–20 m, bredd 12–15 m.

Fagus sylvatica 'Pendula' - hängbok

Fagus sylvatica ‘Pendula’2024-03-13T08:38:10+01:00

Titel

Till toppen