Växtkvalitet

Ordet växtkvalitet syftar både till växternas kvalitet, dvs att de är friska, välväxande och härstammar från beprövat material. Det syftar även till växternas storlek, vilket kallas kvalitet. Innan inköp av växter är det viktigt att tänka på hur fort du vill att anläggningen ska bli färdig. Har du gott om tid och är beredd att lägga ner mer arbete kan du välja små kvaliteter. För träd krävs då mer arbete med uppstamning och uppbyggnad av kronan. För buskar krävs mer ogräsrensning och för häckar krävs att du lägger ner mycket arbete på att ”bygga upp” häcken genom åter kommande beskärning så att den blir tät och stabil.

Stora kvaliteter ger inte bara resultat direkt, de ger dig mer tid till annat då t ex trädens kronor redan i plantskolan har byggts upp på rätt sätt vilket minskar ditt arbete med trädet. Färdig häck är omsorgsfullt uppbyggd för att bli tät och stabil, ett tidskrävande arbete som du slipper. Solitärbuskar ger snabbt volym och minskar ogräsrensningen. För stamträd rekommenderar vi minst 3x omplanterade träd med ett stamomfång på 14–16 cm. Träd av denna storlek har fått ett väl utvecklat rotsystem efter den senaste omplanteringen. Trädet är dessutom uppbyggnadsbeskuret och börjar få en mer välutvecklad krona (artspecifikt).