Leverans/Emballage/Frakt

FRAKT

Vi jobbar nära vårt fraktbolag som håller hög service och vana vid växtleveranser.

För att ta reda på just ert fraktpris eller avtal kontakta din kundansvarig. Fraktpriset är exklusive lossning.

EMBALLAGE

För att frakta växterna på ett säkert sätt använder vi oss av olika emballage. Det skonar växterna och minimerar frakten.

Plastlåda

Används främst till perenner. En hyresavgift tas ut om plastlådan lämnas tillbaka, i annat fall debiteras full avgift.

Trälåda

Används framförallt till buskar. Självkostnadspris. 

Pallbotten/Europall

Används bl.a. till mindre solitärer, perenner och ungträd. Självkostnadspris. 

Träd och större solitärer

Lastas löst och skyddas vid behov av bl.a. jutesäckar, samt i möjligaste mån med inbundna kronor. 

CC-vagn

Används vid leverans av perenner och buskar som ej kan levereras liggande i pall. Det är viktigt att alla CC-vagnar går i retur/hämtas av oss och att de då är kompletta med rätt antal hyllor. 

Returer

Vårt producentansvar innebär att vi tar emot, alternativt hämtar, plastlådor och CC-vagnar fraktfritt där det är ekonomiskt och miljömässigt försvarbart. Där detta ej är möjligt debiterar vi istället en mindre kostnad. Material som går i retur skall vara tömda på allt innehåll som tex jord, stenar och dylikt.