Storlek- och vikttabell

För att underlätta hantering och plantering av våra träd listar vi här riktvärden för storlek och vikt. Vikten variera något beroende på artens beskaffenhet och mängden fukt i rotklumpen.

I vissa fall kan en rotklump med specifika mått önskas för att bättre passa till ditt projekt. Vi kan i många fall skräddarsy denna efter dina önskemål. Detta förutsätter dock att beställning görs i god tid.

Kontakta oss gärna för vidare diskussion!

Image