Stadsträdgårdsmästarkongress

In MÄSSA by Stangby.nu

Stadsträdgårdsmästarkongress, Uppsala
28-30 augusti 2019

http://stadstradgardsmastarekongress2019.se/

Kom och träffa oss på Stadsträdgårdsmästarkongressen i Uppsala den 28-30 augusti. Där kommer det att diskuteras hur det nationella arkitekturmålet ska uppnås. Tanken är att arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer. Här spelar de gröna ytorna en stor roll i hur man kan förändra och förbättra utemiljöer både praktiskt och klimatsmart vilket ni är välkomma att komma och diskutera med oss!