Slitage

Vilket slitage växtmaterialet utsätts för beror självklart på i vilken miljö det planterats i. På skolgårdar och liknande utsätts växtmaterialet för en god del slitage jämfört med om det planterats i en lugn parkmiljö. Det finns många sätt att skydda växterna från detta slitage, men i skolmiljöer gäller främst att välja material som tål lek. Att välja större kvaliteter, som stamomkrets 20–25, gör att träden generellt tål mer slitage, att stammarna inte bryts av lika lätt och att grenarna är så pass kraftiga att de klarar en del belastning. En stamhöjd på 230 cm gör träden svårare att klättra upp i. Trädgaller av järn skyddar stammen mot påkörning och fastlåsta cyklar, men måste tas bort innan trädet riskerar att växa in i det.