Med anledning av Coronaviruset har vi valt att ställa in alla våra kommande seminarier i vår.

Arbetet i plantskolan fortsätter som vanligt. I nuläget ser vi inga hinder att kunna leverera enligt planering.
Kontakta din kundansvarige för beställningar och rådgivning.

Stångby seminarium

Ett viktigt led i vår verksamhet är att genomföra olika typer av seminarier för våra kunder och likväl för branschen som helhet. Vi har under årens lopp genomfört en rad mycket uppskattade seminarier, både i Stångby utanför Lund och på vår mötesplats i Märsta. Seminarierna behandlar alla ämnen inom den gröna näringen, allt från kvalitetsbedömning av växter till ljussättning av gröna rum och konstruktion av regnbäddar. Dessa utbildningar leds dels av oss, dels av externa specialister som alla är ledande inom respektive område.

Stångby seminariedagar 2020

Hjärtligt välkomna till våra utbildningsdagar i februari och mars. Ta chansen att fortbilda er själv och er personal samt inspireras inför kommande säsong. Vi har skräddarsytt vårt seminarieprogram efter våra kunders och branschens behov. Vår förhoppning är att kunna sprida kunskap och frambringa branschstolthet genom att skapa en mötesplats där kunskap står i fokus.

Anmälan och avgift

Anmälningsavgiften är 1890 kr exkl. moms. per tillfälle. I avgiften ingår fika samt lunch (meddela oss ev allergier vid anmälan). Antalet platser är begränsat, anmäl er därför i
god tid för att bli garanterade plats. Max 4 platser/företag, önskas fler platser hamnar dessa på reservlista vid eventuella extra tillsatta seminarium.
Kostnadsfri avbokning kan ske absolut senast 14 dagar före seminarietillfället om inget annat är överenskommet.

Observera att kurserna ges både i Lund och i Märsta samt en i Göteborg som är nytt för i år!

Klimatsmarta lignoser
- invasiva arter, nya sorter och E-plantor

Image Image Image

Tomas Lagerström

LUND: 04/02/2020 / MÄRSTA:06/02/2020
TID 8.30-16.00

Invasiva arter är ett begrepp som figurerat allt oftare på senare år då det finns en rädsla för att störa våra naturliga biotoper. Samtidigt söker vi alternativ till växter som får sjukdomar likt kastanjen samt nya spännande sorter för att förgylla vår omgivning.

Hur förhåller vi oss till detta och vad betyder dessa begrepp?

Landskapsarkitekten, växtexperten och trädgårdslegenden Tomas Lagerström gästar oss och diskuterar nya odlingsvärda växter samt invasiva arter. Dagen kommer också behandla E-certifieringen av växter; vad den betyder och varför den är viktig. Utöver detta diskuterar vi hur branschen ser på framtiden och vilka utmaningar vi står inför.

Med en fot i de flesta av trädgårdsvärldens hörn kommer Tomas denna dag dela med sig av sin långa erfarenhet och gedigna kunskap.

Perenner & Lökar
- moderna perenner för urban gestaltning

Image Image Image

Mona Wembling

MÄRSTA: 11/02/2020 / LUND: 13/02/2020
TID: 8.30-16.00

Är du nyfiken på hur perenner kan användas för att öka den biologiska mångfalden, bidra till bättre dagvattenhantering och fungera som erosionsskydd? Dessa och fler frågeställningar kommer Mona Wembling, landskapsarkitekt och lärare på SLU i Alnarp, tackla under dagen.

Utöver självklara egenskaper som blomsterprakt, vackra bladverk och dofter diskuterar vi även övriga vinster med att använda perenner i urban miljö. Dessutom spanar vi in trender och nyheter på marknaden.

Vi kommer även prata lök och få råd kring användningsområden, hur man kan maximera lök säsongen samt praktisk information kring plantering och bra exempel på oumbärliga sorter.

Ängsmark - biologisk mångfald i stadsmiljö

Image Image Image

Erika Skytte AF SÄTRA & John Lööf Green

LUND: 03/03/2020 / MÄRSTA: 05/03/2020 TID: 8.30-16.00

Att höja grönytefaktorn i stadsmiljön har blivit allt viktigare samt att se möjligheterna till odling på platser som tidigare har varit svåra att klä i grönska. Genom teknisk innovation och användning av växters naturliga egenskaper skapar vi nya lösningar i stadens ekosystem.

Tillsammans med Erika Skytte af Sätra, hortonom från VegTech kommer vi diskutera ökad biologisk mångfald, hantering av dagvatten och urban fägring samt hur produkter som ängsmark, takodlingar och perennmattor fungerar.

Vi får även en inblick i framtiden med John Lööf Green, landskapsarkitekt och verksam koordinator för utemiljö på avdelningen för infrastruktur vid SLU Ultuna. Vi diskuterar hans arbete och forskning i Kunskapsparken samt Ullbo Trädgårdsland.

Jord- och marklära
- från AMA till verklighet

Image Image Image

Eva-Lou Gustafsson & Tom Ericsson

MÄRSTA: 17/03/2020 / LUND: 19/03/2020 TID: 8.30-16.00

Vid planering och plantering är det viktigt att förstå sambandet mellan det ovanjordiska och underjordiska. Kunskap om hur vi kan påverka marken med olika insatser för att få den funktion som är relevant för växternas välmående.

Det dyker upp många frågor kring växtbäddar och hur de kan byggas för att nå planerat resultat. Detta gäller på platser som befintlig mark, uppbyggda bäddar, urbana planteringar eller liknande. Med växten i centrum ska Eva-Lou Gustafsson och Tom Ericsson tillsammans besvara våra frågor och berätta om sina erfarenheter.

Eva-Lou Gustafsson är en agronom med markinriktning vid SLU Alnarp med mångårig erfarenhet av undervisning på Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning.

Tom Ericsson är växtfysiolog och tidigare docent på Institutionen för Stad och Land på SLU i Uppsala. Pedagog och erfaren föreläsare.

Växtkvaliteter och kvalitetsregler
- från ritbord till besiktning

Image Image Image

Jörgen Warpman, Elisabeth Rovelstad & Fredrik Taflin

LUND: 17/03/2020 / MÄRSTA: 25/03/2020 TID: 8.30-16.00

Med gedigen erfarenhet från plantskoleledet kopplar vi produktion till växtanvändning och går igenom viktiga aspekter vid val av rätt kvalitet.

Under dagen redogör vi kvalitetsbegreppen samt ger goda råd kring beställning, hantering och etablering av både perenner och lignoser. Dagen kommer till viss del spenderas utomhus och i våra hallar där goda råd kring besiktning av växtmaterial visas.

Tänk på att ta med varma kläder till seminariet!

BlåGrönGrå
dagvatten-hantering
med rätt växtval

Image Image Image

Kent Fridell & Patrick Bellan

LISEBERG: 24/03/2020
TID: 8.30-16.00

Nu ges möjligheten att delta i detta omåttligt populära seminarium i Göteborg med en oslagbar kombination av föreläsare. Kent Fridell, forskare på SLU, mark- och VA ingenjör vid Edge, klargör begreppen kring blågröngrå system i gaturum och regnbädd, hur de kan användas och implementeras
i den moderna staden. Kent redogör även för uppbyggnad, utformning och
dimensionering samt för skötsel, underhåll, effekter och kostnader.

Patrick Bellan, Universitetsadjunkt för landskapsarkitektur, planering och förvaltning på Alnarp ger goda råd kring tankesätt vid valet av vedartade växter lämpade för grönblå system i gaturum och regnbäddar och listar arter samt sorter lämpade för dessa miljöer.