Programmet är nu satt för Stångby Seminarium 2019.

Hjärtligt välkomna till våra utbildningsdagar i februari och mars. Ta chansen att fortbilda er själv och eran personal samt inspireras inför kommande säsong. Vi har skräddarsytt vårt seminarieprogram efter våra kunders och branschens behov. Vår förhoppning är att kunna sprida kunskap och frambringa branschstolthet genom att skapa en mötesplats där kunskap står i fokus.

Anmälan och avgift

Anmälningsavgiften är 1690 kr exkl. moms. per tillfälle. I avgiften ingår fika samt lunch (meddela oss ev allergier vid anmälan). Antalet platser är begränsat, anmäl er därför i god tid för att bli garanterade plats. Max 4 platser/företag, önskas fler platser hamnar dessa på reservlista vid eventuella extra tillsatta seminarium.

Kostnadsfri avbokning kan ske absolut senast 14 dagar före seminarietillfället om inget annat är överenskommet.

Observera att kurserna ges både i Lund och i Märsta!

Anmälan i Lund: utbildningstangby@stangby.nu

Anmälan i Märsta: utbildningmarsta@stangby.nu

Building plant health and resilience through biological applications

Image Image Image

Josef Carey & Octavia Hopwood

LUND: 05/02/2019 / MÄRSTA: 07/02/2019

Octavia Hopwood och Josef Carey på 59 degrees presenterar sin banbrytande forskning på ett ingående men enkelt sätt. De besvarar frågor som varför och hur biologiska lösningar kan bygga fler rötter och större tätare kronor, så att de ekosystem vi bryr oss om och är beroende av kan trivas och utvecklas.
Josef Carey har arbetat som arborist sedan 1999 och insåg tidigt att trädens dåliga hälsa starkt är förknippad med att de står i sjuka och biologiskt inaktiva jordar. Han menar att växter speglar den mark de står i och kan inte trivas eller skydda sig om de inte har en intakt och frisk jordsammansättning. Om vi vill ha friska växter ska vi inte bara se substrat som ett utbytesmedium för tillgängliga näringsämnen utan också som en livsmiljö för den biologi som måste vara närvarande för att säkerställa växtens långsiktiga hälsa.
Octavia Hopwood är miljöforskare och mikrobiolog, verksam i Wales. Hon har bl.a. arbetat med storskaliga jordbruksprojekt och i samband med det, insett bristen på förståelse kring markhälsa och orsakerna till jordars utarmningar. Det var först när Octavia började samarbeta med Josef som hon fann uppskattning och förståelse varför markhälsan är så viktig. Octavia blev inspirerad av Josefs passion att hitta svar och lösningar inom området och idag håller hon själv utbildningar i Wales och inspirerar fler till att applicera deras kunskaper.

Obs: Seminariet hålls på engelska!

Regnbäddar & Biofilter – konstruktion & växtval

Image Image Image

Kent Fridell & Patrick Bellan

LUND: 12/03/2019 / MÄRSTA:26/03/2019

För tredje gången ges möjligheten att delta i detta omåttligt populära seminarium med en oslagbar kombination av föreläsare.
Kent Fridell, forskare på SLU, mark- och VA ingenjör vid Edge, klargör begreppen kring grönblå system i gaturum och regnbädd, hur de kan användas och implementeras i den moderna staden. Kent redogör även för uppbyggnad, utformning och dimensionering samt för skötsel, underhåll, effekter och kostnader.

Patrick Bellan, Universitetsadjunkt för landskapsarkitektur, planering och förvaltning på Alnarp ger goda råd kring tankesätt vid valet av vedartade växter lämpade för grönblå system i gaturum och regnbäddar och listar arter samt sorter lämpade för dessa miljöer.

Ljussättning av gröna rum

Image Image Image

Marianne Lind

LUND: 13/03/2019 / MÄRSTA: 05/03/2019

Landskapsarkitekt Marianne Lind lär ut hur man gör gröna rum trygga, vackra och karaktäristiska med hjälp av belysning. Hur samspelar växter och ljus och vad behöver man tänka på vid ljussättning?
Ljussättning av grönstråk, ”Hälsans stig”, parker, lekparker, kyrkogårdar, bostadsområden och trädgårdar tas upp som exempel i ett rikt bildspel. Kursen innehåller även flera praktiska moment där vi ljussätter växter och jämför olika ljuskällors egenskaper.

Marianne har arbetat som ljusdesigner och hållit kurser i belysning i 15 år.
Hon har ljussatt hundratals platser, bland annat Uppsala domkyrka, Skansen och Djursholms slott med omgivningar. Just nu arbetar hon med en fotobok om Ljusdesign i Europa, efter att ha besökt 14 europeiska städer med sin kamera.

Trädinventeringar och trädplaner – för stora och små trädbestånd

Image Image Image

Johan Östberg & Maximilian Löfgren

LUND: 06/03/2019 / MÄRSTA: 12/02/2019

Välkommen till en dag där användning av trädinventering och trädplaner står i centrum. Denna dag kommer Johan Östberg, forskare och konsult, att berätta om trädinventeringar i det offentliga rummet och hur dessa kan användas till bland annat trädplaner. Maximilian Löfgren Landskapsingenjör på Malmö kyrkogårdsförvaltning kommer att berätta om de utmaningar och möjligheter som finns när en förvaltning arbetar med träd.

Speciellt fokus kommer att ligga på kyrkogårdar och hur Maximilian och Johan, utifrån ett beställar- och utförarperspektiv, beskriver hur arbetet med att ta fram trädplaner och trädinventeringar gått till i Malmö.

Kvalitetsbedömning av växtmaterial

Image Image Image

Jörgen Warpman / Elisabeth Rovelstad

LUND: 26/02/2019 / MÄRSTA: 28/03/2019

Med gedigen erfarenhet från plantskoleledet kopplar vi produktion till växtanvändning och går igenom viktiga aspekter vid val av rätt kvalitet.

Under dagen redogör vi kvalitetsbegreppen samt ger goda råd kring beställning, hantering och etablering av både perenner och lignoser. Dagen kommer till viss del spenderas utomhus och i våra hallar där goda råd kring besiktning av växtmaterial visas.