Referenser

Här kan du se och läsa om våra tidigare projekt

Brovaktarparken

Till denna originella park, belägen under Essingeleden i Stockholm, har vi varit exklusiv växtleverantör. Växt­valet utgörs endast av tre sorters marktäckare, Ribes glandulosum, Dryopteris filix-mas och Luzula sylvatica, indelade i trekantiga geometriska fält. Här finns också Prunus sargentii och Pinus nigra planterade i grupper. Förutom att vi har levererat växterna till detta projekt var vi även tidigt med i processen med rådgivning kring växtvalet. Parken har tilldelats Sveriges arkitekters Sienapris 2014.

Steninge Slott

I samband med renoveringen av detta 1700-talsslott, strax norr om Stockholm, har vi blivit involverade i upprustningen av utemiljön. Slottet och parken ska inte bara återställas till dess forna glans, utan även bjuda dess ägare och besökare på något extra så som blommande träd, buskar och perenner.

Västra Allén

Acer platanoides planterade 2003 längs Västra allén i Sundsvall. Ersättning av äldre lönnallé som togs ned pga hälsostatus och säkerhetsrisker.

Sätuna Torg

Dessa härligt blommande Prunus ’Accolade’ ­pryder sedan hösten 2013 Sätuna torg i Märsta.

Tanken var från början att välja betydligt mindre kvaliteter, men sedan projektören hade sett dessa vackra träd i storleken 30–35 företablerade i Air-Pot hos oss uppgraderades kvaliteterna i växtlistan.