Planteringstid

Företablerade växter i Air-Pot och RCC

Plantering av företablerade växter ger större flexibilitet gällande planteringstidpunkt jämfört med klumpade växter. Dessa kan planteras hela året så länge marken inte är frusen. Glöm inte att vattna ordentligt den första tiden efter plantering då företablerade växter har hela sitt rotsystem intakt vid leverans.

Barrot

Barrotade plantor bör planteras vår eller höst. Vårplantering kan göras från att tjälen har gått ur marken till att knopparna börjar slå ut. Kylförvarade växter går bra att plantera in i början av juni, men ju längre kylförvaring desto sämre vitalitet och höjd risk för svampangrepp. Höstsäsongen för barrotade växter brukar komma igång i början av oktober (beroende av art/sort) och sträcker sig fram tills marken är tjälad. För släktena Betula, Carpinus, Crataegus, Fagus, Populus och Salix gäller vårplantering eller sen höstplantering. Generellt brukar tumregeln vara efter den 15/11. Barrotade barrväxter (gäller häckkvaliteter) planteras bäst under våren så länge skotten ej börjat slå ut.

Rotklump (K)

Växter odlade med rotklump kan vårplanteras från att tjälen har gått ur marken till att växten börjar vegetera. Planteringstiden kan dras ut på någon vecka jämfört med barrotat. Höstsäsongen för klumpade växter brukar komma igång i början av oktober (beroende av art/sort) och sträcker sig fram tills marken blir tjälad. För barrväxter gäller vårplantering eller tidig höstplantering, ej senare än slutet av oktober i södra Sverige, slutet av september i mellersta Sverige och mitten av augusti till mitten av september i norra Sverige. Detta eftersom rotsystemet då har möjlighet att hinna nå ut i den befintliga jorden och säkra vattenupptagning innan vintern.

Krukodlade (C)

Träd, buskar och barrväxter odlade i container kan planteras hela året så länge det inte är tjäle i marken. Var alltid noga med att kontrollera så att inget rotsnurr hunnit uppstå i krukan. Skulle så vara fallet bör rötterna som går runt skäras av på 3–4 ställen för att stimulera nya rötter att växa utåt. Rotsnurr av grövre förvedade rötter får ej förekomma!  Växter med köttiga rötter, såsom Catalpa, Juglans, Lirio dendron och Magnolia gynnas av vårplantering, likaså växter som planteras nära härdighetsgränsen.

Root Control Bag (RCB)

Växter odlade i RCB kan, liksom de krukodlade växterna planteras under hela säsongen så länge inte marken är tjälad. Glöm inte att ta bort påsen och vattna ordentligt den första tiden, då RCB-odlade växter har mer än 80 % av rotsystemet intakt vid leverans.

Perenner

Perenner odlas vanligtvis i kruka och kan planteras under hela säsongen, men bör inte planteras för sent på hösten. Ungefär samma tider gäller som för klumpade barrväxter. Vid sen höstplantering riskerar plantan att frysa och pressas upp ur marken om den inte har hunnit rota fast ordentligt. När våren sedan kommer är risken stor att den uppfrusna rotklumpen torkar ut. Vid höstplantering av perenner har de ofta börjat inta höstutseende varför du inte ska vänta dig en vacker höstblomning. Det får du däremot nästkommande säsong.