Larkdagen 2019

In MÄSSA by Stangby.nu

Landskapsarkitekturdagen 26/4 2019
2019 års landskapsarkitekturdag arrangeras fredagen den 26 april på Sveriges Lantbruksuniversitet SLU i Alnarp.
Årets tema: COMMUNICATING LANDSCAPE

Vad är landskapskommunikation?
Vi rör oss i samma rum, men vi ser olika saker. Erfarenheter och kunskap färgar våra upplevelser och samma landskap kommer kommunicera olika saker till oss beroende på vem vi är. Vilka som får höras och synas avgör hur vi uppfattar landskapet och vår egen platstillhörighet. Hur planerar en för andras behov och inte sina egna?
Det krävs två röster för att föra ett samtal. Vi skapar platser tillsammans, och för att kunna höras måste vi också kunna lyssna. En plats är inte hel förrän människor använder den.
– Vad är landskapskommunikation? Och vad händer när den misslyckas?
Vad händer under dagen?
Under dagen kommer möjligheter att samtala med studenter, yrkesverksamma
och företag blandas med föreläsningar och fika. Dagen är fri från kostnader och
är öppen för alla! För er som kommer långväga finns resebidrag att söka.
Schema för dagen och mer information finner ni på: http://www.landskapsarkitekturdagen.se/