View Post

Workshop tema Trädplantering

In WORKSHOP by Stangby.nu

Workshop tema Trädplantering, Stångby plantskola, Lund 10 september 2019 https://www.tradforeningen.org/event/workshop-tema-tradplantering-stangby/ Det planteras i dag alltfler stads- och parkträd och sambandet mellan ekosystemtjänster och trädnytta blir nu allt tydligare i vår …