Stångby Seminarium

Ett viktigt led i vår verksamhet är att genomföra olika typer av seminarier för våra kunder och likväl för branschen som helhet. Vi har under årens lopp genomfört en rad mycket uppskattade seminarier, både i Stångby utanför Lund och på vår mötesplats i Märsta. Seminarierna behandlar alla ämnen inom den gröna näringen, allt från kvalitetsbedömning av växter till ljussättning av gröna rum och konstruktion av regnbäddar. Dessa utbildningar leds dels av oss, dels av externa specialister som alla är ledande inom respektive område.

Aktuella Seminarium

Nu har vi äntligen spikat vårens seminarieprogram 2019.
Mer om det kan du läsa här!